7 października 2022, Pawłowice, XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Echa kongresu ESPHM w Budapeszcie – sposoby na ograniczenie stosowania antybiotyków: zarządzanie, żywienie, immunoprofilaktyka”.

 

 

Głównymi tematami konferencji były: ochrona  stada świń przed ASF oraz  zagrożenia w europejskiej produkcji trzody powodowane przez choroby zakaźne o etiologii wirusowej a także żywieniowe możliwości ograniczenia stosowania antybiotyków.

Na zdjęciu nasz zespół specjalistów w składzie: lek. wet. Dorota Suchecka, dr hab. Marcin Śmiałek oraz Miron Decowski.

Podczas konferencji swój wykład wygłosił dr hab. Marcin Śmiałek „Szczepionki autogeniczne dla trzody chlewnej-czego możemy oczekiwać”.


30 czerwca- 1 lipca 2022, Wrocław- 52 Konferencja Naukowa pt: „Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych”.

 

Najważniejsze tematy poruszane na konferencji były poświęcone wyzwaniom jakie czekają sektor produkcji drobiarskiej w najbliższym czasie. Wykłady dotyczyły przede wszystkim: ograniczania występowania zakażeń,ograniczanie stosowania antybiotyków, ograniczanie klatkowego chowu kur, wyzwań w zakresie skutecznej profilaktyki chorób drobiu.

Na konferencji swój wykład pt. „Od diagnostyki po kompozycję i praktyczne zastosowanie-efektywność szczepionek w produkcji drobiarskiej” przedstawił dr hab. Marcin Śmiałek, Menadżer ds. Merytorycznych w RB VAC Sp. z o.o.

 


 23-24 czerwca 2022, Polanica Zdrój – XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.” Nowe Wyzwania w Weterynarii- Jeżeli Nie Antybiotyki, To Co?”

 

 

Konferencja zorganizowana przy współpracy: Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UP we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,  PTNW Sekcja fizjologii i patologii przeżuwaczy oraz Teatru Zdrojowego w Polanicy.

Nasze stoisko współdzielone kolejny raz z SLW Biolab z Ostródy.

 


21-22 czerwca 2022, Kraków – Trzecia Międzynarodowa Konferencja Lekarzy Weterynarii -Specjalistów Chorób Świń.

 

 

Konferencja poświęcona najważniejszym tematom dotyczącym zdrowia świń. W dwudniowym wydarzeniu dla lekarzy weterynarii nasz firma wzięła udział wspólnie z SLW Biolab z Ostródy.

 


27-28 maja 2022, Puławy- XVI Międzynarodowa Konferencja Bujatryczna pt: „Nowe formy profilaktyki i terapii wybranych chorób bydła”.

20220527_082015

 

Najważniejsze tematy poruszane podczas dwudniowej konferencji to problem gorączki Q u bydła, nowe kierunki w leczeniu i profilaktyce biegunek cieląt  oraz  zaburzenia metaboliczne okresu okołoporodowego. Stoisko wystawowe współdzielone było wraz z naszą siostrzaną firmą SLW Biolab z Ostródy.

 

 


22 kwietnia 2022, Poznań – XVI Forum Zootechniczno-Weterynaryjne pt: „Zmiany klimatyczne, a nowe tendencje w hodowli i chowie zwierząt”.

Stanowisko wystawowe RB VAC

 

Głównym celem konferencji było przedstawienie oraz popularyzacja innowacyjnych systemów hodowlanych, żywieniowych i profilaktyki weterynaryjnej w sytuacji zmian klimatycznych. Uczestnicy forum mogli zapoznać się z możliwościami zapobiegania wpływów tych zmian na hodowlę zwierząt gospodarskich.

Firma RB VAC wzięła udział w konferencji i zaprezentowała stanowisko wystawowe, przy którym zarówno uczestnicy jak i lekarze weterynarii mogli zapoznać się z informacjami odnośnie szczepionek autogenicznych jak i diagnostycznymi ofertami firmy.


26 sierpnia 2021, Sympozjum z panelem dyskusyjnym nt. „TRT i ORT – główne wyzwania i praktyczne rozwiązania”.

International Turkey Forum, nowa globalna inicjatywa, celem której jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy merytorycznej w zakresie zdrowia indyków oraz  wymiana doświadczeń pomiędzy lekarzami.