RB VAC > Oferta > Badania diagnostyczne

DIAGNOSTYKA

RB VAC oferuje diagnostykę weterynaryjną zarówno dla potrzeb identyfikacji czynników chorobotwórczych zwierząt, jak również w celu późniejszego wykorzystania ich do produkcji szczepionek autogenicznych. Wyizolowane drobnoustroje poddawane są szczegółowej identyfikacji z wykorzystaniem spektrometrii mas MALDI-TOF MS, typizacji / serotypizacji. U wybranych bakterii określane są czynniki wirulencji. Dla zwiększenia potencjału usług współpracujemy z laboratorium SLW BIOLAB s.c. Pracownicy RB VAC służą doradztwem w zakresie diagnostyki czynników chorobotwórczych. Zlecenie badań diagnostycznych znajduje się w zakładce DO POBRANIA.