RB VAC > About us

RB VAC Sp. z o.o. jest weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym działającym w Zielonej Górze od 2015 roku. Specjalnością laboratorium jest kompozycja i produkcja szczepionek autogenicznych przeznaczonych głównie dla zwierząt gospodarskich. 

Gwarancją jakości usług oferowanych przez RB VAC jest połączenie ponad 30-letniego doświadczenia SLW Biolab s.c. w zakresie diagnostyki i kontroli jakości szczepionek z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem niemieckiego laboratorium RIPAC-LABOR GmbH w zakresie produkcji szczepionek autogenicznych. RB VAC zapewnia diagnostykę weterynaryjną zarówno dla potrzeb produkcji autoszczepionek jak również w celu rozwiazywania problemów zdrowotnych zwierząt.

Diagnostyka mikrobiologiczna prowadzona jest z wykorzystaniem najwyższych standardów. Identyfikacja drobnoustrojów odbywa się z wykorzystaniem spektrometrii mas MALDI-TOF MS, natomiast określenie czynników wirulencji wykonywane jest metodą PCR. RB VAC dla zwiększenia potencjału usług współpracuje z SLW BIOLAB s.c. oraz RIPAC-LABOR GmbH. Pracownicy RB VAC służą doradztwem w zakresie diagnostyki czynników chorobotwórczych, kompozycji autoszczepionki oraz sposobu jej stosowania.

Laboratorium RB VAC rozwija się dynamicznie aby spełnić zmieniające się potrzeby rynku oraz Państwa oczekiwania.

OD 2015 ROKU

GWARANCJA JAKOŚCI USŁUG

DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA