Szczepionki autogeniczne

Szczepionki autogeniczne stosuje się w celu pobudzenia układu immunologicznego i wytworzenia protekcji na użyty w szczepionce antygen, co skutkuje poprawą zdrowotności zwierząt i uzyskaniem lepszych wyników produkcyjnych. Szczepionki autogeniczne stanowią wypełnienie luki w ofercie szczepionek komercyjnych, są stosowane głównie u drobiu, przeżuwaczy oraz trzody chlewnej jako jedno z kluczowych rozwiązań pozwalających na obniżenie ilości i częstotliwości stosowanych antybiotyków.

Diagnostyka

RB VAC oferuje diagnostykę weterynaryjną zarówno dla potrzeb identyfikacji czynników chorobotwórczych zwierząt, jak również w celu późniejszego wykorzystania ich do produkcji szczepionek autogenicznych. Wyizolowane drobnoustroje poddawane są szczegółowej identyfikacji z wykorzystaniem spektrometrii mas MALDI-TOF MS, typizacji / serotypizacji. U wybranych bakterii określane są czynniki wirulencji. Dla zwiększenia potencjału usług współpracujemy z laboratorium SLW BIOLAB s.c. Pracownicy RB VAC służą doradztwem w zakresie diagnostyki czynników chorobotwórczych.

Aktualności