RB VAC > Aktualne problemy w patologii drobiu

30 czerwca- 1 lipca 2022, Wrocław- 52 Konferencja Naukowa pt: „Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych”.

Najważniejsze tematy poruszane na konferencji były poświęcone wyzwaniom jakie czekają sektor produkcji drobiarskiej w najbliższym czasie. Wykłady dotyczyły przede wszystkim: ograniczania występowania zakażeń,ograniczanie stosowania antybiotyków, ograniczanie klatkowego chowu kur, wyzwań w zakresie skutecznej profilaktyki chorób drobiu.

Na konferencji swój wykład pt. „Od diagnostyki po kompozycję i praktyczne zastosowanie-efektywność szczepionek w produkcji drobiarskiej” przedstawił dr hab. Marcin Śmiałek, Menadżer ds. Merytorycznych w RB VAC Sp. z o.o.