RB VAC > Jeżeli Nie Antybiotyki, To Co

23-24 czerwca 2022, Polanica Zdrój – XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.” Nowe Wyzwania w Weterynarii- Jeżeli Nie Antybiotyki, To Co?”

Konferencja zorganizowana przy współpracy: Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UP we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,  PTNW Sekcja fizjologii i patologii przeżuwaczy oraz Teatru Zdrojowego w Polanicy.

Nasze stoisko współdzielone kolejny raz z SLW Biolab z Ostródy.