RB VAC > Zmiany klimatyczne, a nowe tendencje w hodowli i chowie zwierząt

22 kwietnia 2022, Poznań – XVI Forum Zootechniczno-Weterynaryjne pt: „Zmiany klimatyczne, a nowe tendencje w hodowli i chowie zwierząt”.

Stanowisko wystawowe RB VAC

Głównym celem konferencji było przedstawienie oraz popularyzacja innowacyjnych systemów hodowlanych, żywieniowych i profilaktyki weterynaryjnej w sytuacji zmian klimatycznych. Uczestnicy forum mogli zapoznać się z możliwościami zapobiegania wpływów tych zmian na hodowlę zwierząt gospodarskich.

Firma RB VAC wzięła udział w konferencji i zaprezentowała stanowisko wystawowe, przy którym zarówno uczestnicy jak i lekarze weterynarii mogli zapoznać się z informacjami odnośnie szczepionek autogenicznych jak i diagnostycznymi ofertami firmy.